Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa*

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi1) z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
(mon. pol. nr 27, poz. 467)

   
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
____________________________________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).
Lp. Nazwa nawozu Producent/importer Symbol PKWiU KodCN
1 2 3 4 5
1 Kompleksor 1 Kopalnia Wapienia MORAWICA S.A., 26-026 Morawica k. Kielc 24.15.80-90.90
2 Wap-Mag Zaklady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg
sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakladowa 50
24.15.80-90.90
3 Wap-Mag z mikroelementami Zaklady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg
sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakladowa 50
24.15.80-90.90
4 SuproMag15% P2O5 4% MgO Szczecinskie Zaklady Nawozów Fosforowych "SUPERFOSFAT" S.A., ul. Nad Odra 65, 71-820 Szczecin 24.15.40-35.29
5 SUPERVIT K Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.90
6 SUPERVIT C Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.90
7 PRIMUS-P Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.90
8 PRIMUS-L Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.90
9 SUPERVIT R Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.90
10 TYTANIT Przedsiebiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a 24.15.80-90.30
11 Superfosfat magnezowy Zaklady Chemiczne LUBON sp. z o.o., 62-030 Lubon, ul. Romana Maya 1 24.15.40-35.29
12 Nawóz do pelargonii AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
13 PELARVIT forte AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
14 Nawóz do surfinii AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
15 Surfinia vit AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
16 BIO-ALGEEN S 90 Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe "POLGER - KIDO" Krzysztof i Róza Kido, 76-200 Slupsk,
ul. Zamkowa 3
24.15.60-00.90 3101 00 00 0
17 BIOHUMUS forte - nawóz do roslin kwitnacych AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
18 BIOHUMUS forte - nawóz do roslin zielonych AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
19 Wigor S ZAKLADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakladowa 50 24.15.80-90.90
20 PINIVIT INCO-VERITAS S.A. Oddzial w Górze Kalwarii, Grupa Chemii Gospodarczej, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Towarowa 8 24.15.80-25.20
21 Eko-kompost "EKOKONSORCJUM - EFEKT" sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 4 24.15.60-00.90
22 ChampFood - S FUNGI-CHEM Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, Dorota Kaletka, 64-000 Koscian, ul. W. Maya 6/5 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
23 ChampFood - C FUNGI-CHEM Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, Dorota Kaletka, 64-000 Koscian, ul. W. Maya 6/5 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
24 GOËMAR BM 86 Arysta Agro Polska sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6B 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
25 Milichamp 6000 Sylvan Polska sp. z o.o., Wieckowice,
ul. Tarnowska 3, 62-070 Dopiewo
24.15.60-00.90 3101 00 00 0
26 Milichamp 3000 Sylvan Polska sp. z o.o., Wieckowice,
ul. Tarnowska 3, 62-070 Dopiewo
24.15.60-00.90 3101 00 00 0
27 Roztwór saletrzano-mocznikowo-tiosiarczanowy RSMS [N-S 28-5] Zaklady Azotowe "PULAWY" S.A., Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13, 24-110 Pulawy 24.15.30-90.90
28 BIOHUMUS forte AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-90.90
29 PAPROC vit AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-69.00
30 Nawóz do datury AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
31 Kompost Sokólski Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów
i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Targowa 15, 16-100 Sokólka
24.15.60-00.90
32 ProMycel 480 S BIO-MYCEL sp. z o.o., ul. Sobieskiego 20,
96-100 Skierniewice
24.15.60-00.90 3101 00 00 0
33 Nawóz do paproci AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
34 Frisol A Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie-Zdrój
24.15.80-25.20 3105 20 90 0
35 Frisol F Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie-Zdrój
24.15.60-00.90 3101 00 00 0
36 FLOROVIT INCO-VERITAS S.A. Oddzial w Górze Kalwarii, Grupa Chemii Gospodarczej, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Towarowa 8 24.15.80-25.20
37 NATURA-VIT Przedsiebiorstwo Hodowlano-Produkcyjne "ASBO", ul. Wedkarzy 83, 51-050 Wroclaw 24.15.60-00.90
38 CYNKURAN Arysta Agro Polska sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6B 24.15.80-90.90 3105 90 99 0
39 Nawóz do fikusów AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
40 Nawóz do roslin doniczkowych AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
41 Nawóz do roslin balkonowych i tarasowych AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów,
ul. Mesznary 2
24.15.80-25.90
42 EURAGRI (r) EBV PRP POLSKA sp. z o.o., Borów Wielki 102,
67-125 Borów Kozuchowski
24.15.50-70.90 3104 90 00 0
43 BIOL humus uniwersalny Zaklad Produkcyjno-Handlowy PLONWIT Marszalek Piotr, ul. Wodna 1/53, 74-400 Debno 24.15.80-25.20
44 SUBSTRADD 45 EXTRA INTER-CHAMP Company Ltd. Sp. z o.o., ul. Michala Drzymaly 18, 62-073 Ruchocice 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
45 BIOL humus paproc Zaklad Produkcyjno-Handlowy PLONWIT Marszalek Piotr, ul. Wodna 1/53, 74-400 Debno 24.15.80-25.20
46 BIOL humus kwiaty zielone Zaklad Produkcyjno-Handlowy PLONWIT Marszalek Piotr, ul. Wodna 1/53, 74-400 Debno 24.15.80-25.20
47 BIOL humus pelargonia Zaklad Produkcyjno-Handlowy PLONWIT Marszalek Piotr, ul. Wodna 1/53, 74-400 Debno 24.15.80-25.20
48 Nawóz popularny do yuki BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
49 Bioflor do roslin zielonych BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
50 KOM-TRAW Zaklad Uslug Komunalnych w Lowiczu, ul. Armii Krajowej 2B, 99-400 Lowicz 24.15.60-00.90
51 HUMVIT-BIO Host International sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.80-90.90
52 PELARGOVIT Host International sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.80-90.90
53 YUKA PALMA DRACENA Host International sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.80-90.90
54 Bioflor do iglaków BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
55 Bioflor popularny do paproci BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
56 Ekohumus plus F.P.U.H. "AN-MAR" Marek Blaszczyk, Kopiec,
ul. Parkowa 45, 42-125 Kamyk
24.15.80-25.20
57 BIOFLOR do trawników BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-23.30
58 Nawóz popularny do palmy BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
59 POLBRIX MAGNEZOWY Z ZAWARTOSCIA ZELAZA Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin, ul. Nowy Swiat 32 14.50.23-33.00 2519 10 00 0
60 POLBRIX MAGNEZOWY MIX Z ZAWARTOSCIA ZELAZA Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin, ul. Nowy Swiat 32 14.50.23-33.00 2519 10 00 0
61 Bioflor popularny do paproci BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
62 Nawóz popularny do draceny BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
63 NATURA ELKUR Franciszek Kurowski spotka jawna,
Nowy Krasnosielc 36A, 06-212 Krasnosielc
24.15.60-00.90
64 HUMOWITAN "Dar-Ziem" Dariusz Kukula, Roczyny,
ul. Zarzeczna 132, 34-120 Andrychów
24.15.80-90.90
65 SURVIT-BIO PLUS Host International sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.80-90.90
66 PAPROC PLUS Host International sp. z o. o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.80-90.90
67 Azet Rasen-Dunger - nawóz do trawników DUET spólka jawna Konopka Pelka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
68 Azet Bio Trisol - nawóz plynny do kwiatów DUET spólka jawna Konopka Pelka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.80-10.00 3105 10 00 0
69 Azet Rhododendron-Dunger - nawóz do rhododendronów DUET spólka jawna Konopka Pelka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
70 Azet Tannen-Dunger - nawóz do roslin iglastych DUET spólka jawna Konopka Pelka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
71 BIOPON BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
72 BIOFLOR do pomidorów BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
73 Aloes BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
74 BIOFLOR do iglaków BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-90.90
75 OGRODNIK BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobanski, 62-081 Przezmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.60-00.90
76 Beskid Beskid sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec 24.15.60-00.90
77 BIOTOP WODOCIAGI SLUPSK sp. z o.o.,
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Slupsk
24.15.60-00.90
78 KOMPROL Spólka Wodno-Sciekowa "GWDA" sp. z o.o.,
ul. Leszków, 64-920 Pila
24.15.60-00.90
79 FOSGRAN Zaklady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg
sp. z o.o., ul. Zakladowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4
24.15.40-39.90
80 FOSBENT Zaklady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakladowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4 24.15.40-39.90
81 HUMVIT-BIO SYPKI Host International sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Male Kolonia 24.15.60-00.90
* Zezwolenia wydane przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa wedlug stanu na dzien 3 czerwca 2004 r.